81-713 Sopot
ul. Młyńska 11
tel.: 512 894 161

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie możesz poradzić sobie z trudnościami w znalezieniu pracy, nauczyć się nowego zawodu, rozwiązać problemy w kontakcie z otoczeniem, zadbać o rozwój osobisty, spotkać ludzi, którzy Cię zrozumieją i będą dla Ciebie wsparciem.

 

Warsztaty zawodowe

Warsztat pielęgnacji terenów zielonych

Osoby uczestniczące w tym warsztacie pracują w spółdzielniach mieszkaniowych, pielęgnują teren Parku Grodowego znajdującego się w sąsiedztwie SIPS oraz pracują w przyhotelowych ogrodach.

Warsztat hotelarsko – gastronomiczny

Uczestnicy warsztatu pracują jako pomoc kuchenna lub jako służba pięter. Współpracujemy z dużymi hotelami, restauracjami i mniejszymi barami na terenie Trójmiasta.

Warsztat remontowo – porządkowy

Uczestnicy warsztatu remontowo – porządkowego podejmują pracę na budowach, przy wykończeniach wnętrz i rozbiórkach a także prace konserwatorskie. Uczestniczki pracują jako osoby sprzątające.

Warsztat opiekun środowiskowy/opiekunka środowiskowa

Uczestnictwo w tym warsztacie rozpoczyna się od udziale w kursie na opiekuna środowiskowego, który trwa miesiąc (część teoretyczna i praktyczna) i kończy się certyfikowanym egzaminem.

Absolwenci kursu warsztat zawodowy odbywają w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej  i Fundacji „Niesiemy Pomoc”.

Warsztat indywidualny

Wśród naszych uczestników mamy też osoby, które są na warsztacie indywidualnym dostosowanym do ich potrzeb, wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań.  Nasi uczestnicy sami znajdują miejsce odbywania warsztatu zawodowego, wykazując się w ten sposób zaradnością i przedsiębiorczością.

Przykłady warsztatów zawodowych: zakład jubilerski, kwiaciarnia, żłobek, archiwum.

 

Co oferuje CIS?

 • praca w jednym z czterech warsztatów
 • świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu, który jest okresem próbnym - 50% zasiłku)
 • ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych
 • jeden posiłek dziennie
 • bilety komunikacji miejskiej
 • środki ochrony indywidualnej
 • fachową pomoc ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego
 • szkolenia językowe, komputerowe
 • możliwość zdobycia uprawnień zawodowych
 • liczne aktywności wynikające z realizacji programu reintegracji społecznej ( np. wyjścia do kina, teatru, muzeum, wycieczki krajoznawcze)

 

Kto może zostać uczestnikiem CIS?

 • osoby bezdomne
 • osoby uzależnione od alkoholu
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
 • osoby z doświadczeniem choroby psychicznej
 • osoby bezrobotne pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ostatnich 2 latach
 • osoby zwalniane z zakładów karnych
 • uchodźcy
 • osoby z niepełnosprawnością

 

Kto nie może zostać uczestnikiem CIS?

Osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych
 • zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • renty strukturalnej
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • emerytury

 

Jak zostać uczestnikiem CIS?

 

 

Gdzie się mieścimy?

Budynek SIPS SopotSopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej to nowe miejsce na mapie pomocy społecznej w Sopocie. Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS) powstał w ramach współpracy różnych podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej wykluczonych z rynku pracy mieszkańców Sopotu. Inicjatorami SIPS są instytucje pochodzące ze świata samorządu, biznesu oraz organizacje pozarządowe, które dbają o zrównoważony rozwój lokalnej społeczności - Miasto Sopot, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Sopot International Rotary Club.

Powstanie Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej od samego początku wspiera spółka komunalna AQUA Sopot.

SIPS mieści się w wyremontowanym budynku – pozostałości po młynie papierniczym w Sopocie przy ul. Młyńskiej 11.

W ramach SIPS działa bądź działać będzie: Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pośrednictwa Pracy, punkt konsultacji psychologicznych, spółdzielnia socjalna Kooperacja, mieszkanie chronione dla bezdomnych mieszkańców Sopotu.

Wśród przyszłych podejmowanych w SIPS form pracy wspomnieć należy: doradztwo zawodowe, warsztaty zawodowe i nabywanie nowych kwalifikacji, edukację społeczną i kształtowanie kompetencji społecznych oraz socjalnych, rozwijanie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, poradnictwo prawne i psychologiczne.

 

Strefa Pracodawcy

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie serdecznie zaprasza do współpracy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności biznesowej uwzględniają bądź chcą uwzględniać interesy społeczne i współpracę z różnymi grupami interesariuszy.

CIS Sopot, zajmujący się reintegracją społeczną i zawodową ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, daje doskonałą możliwość realizacji strategii CSR w Państwa firmie.

Współpracę z nami proponujemy rozpocząć od organizacji stanowiska pracy dedykowanego jednemu z naszych uczestników.

Mając na uwadze profil naszej działalności, główne interesujące nas obszary to: branża gastronomiczno-hotelarska, budowlana, ogrodnicza i usługi opiekuńcze.

 

Współpraca z CIS Sopot przyczyni się do:

 • Wzrostu zainteresowania inwestorów – kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej.
 • Zwiększenia lojalności konsumentów i interesariuszy - wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem.
 • Poprawy relacji ze społecznością i władzami lokalnymi - udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie.
 • Podnoszenia poziomu kultury organizacyjnej firmy - poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec pracowników, kontrahentów, klientów, a przez to unika kosztów „złego partnerstwa”.
 • Kształtowania pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników - społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników.
 • Pozyskania i utrzymania najlepszych pracowników - gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.
 • Zyskując wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej odniosą również Państwo korzyści biznesowe w postaci braku obciążeń finansowych i kadrowych związanych z angażem nowych pracowników (koszty wynagrodzenia, medycyny pracy, ubezpieczeń – ponosimy My). Do Państwa należy tylko: organizacja stanowiska pracy (uczestnicy CIS Sopot pracują 6 godzin dziennie) i stały kontakt z naszymi pracownikami w sprawach dotyczących naszych uczestników.

 

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami na terenie Trójmiasta, między innymi:

AmberPol, AQUA – Sopot Sp.z o.o., Atelier Stylu i Wizażu Haute Couture, Bar Mleczny Domowy, Bar Smakosz, Bar Trendy, Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie, Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, Drogeria Natura, Fundacji „Niesiemy Pomoc”, Hotel Różany Gaj, Hotel Villa Balica, Hotel Villa Aqua, Hostel R. Kolka, IntroStempel, Kokoszki Prefabrykacja S.A. Pekabex, Kwiaciarnia Tajemniczy Ogród, MERA Spa Hotel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Nutrica Catering Dietetyczny, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Restauracja Koliba, Restauracja Zatoka Sztuki, Sanatorium Leśnik, Spółdzielnia Inwalidów Współpraca, Spółdzielnia Mieszkaniową Kamienny Potok w Sopocie, Spółdzielnia Niewidomych SINOL, Spółdzielnia Socjalną Kooperacją, Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany w Sopocie, Scena Kameralna Teatru Wybrzeże w Sopocie, Tesc, Trawnik Producent, Usługi gastronomiczno-plenerowe „Jaskółka”, Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Sopocie, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, Zakład Pracy Chronionej Jantar sp. z o.o., Żłobek Wesołe Żuczki.

 

Podstawa prawna działalności CIS

Centrum Integracji Społecznej zostało założone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie. Wojewoda Pomorski decyzją nr 8/2014 nadał status CIS w Sopocie od dnia 1.10.2014 na okres 5 lat.

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie działa na podstawie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.

CIS w Sopocie jest członkiem Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Finansowanie z ze środków POKL EFS w okresie 01.07.2014-30.06.2015 w ramach projektu „Utworzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej w Sopocie w ramach Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej”.

Decyzja Wojewody CIS Sopot

Aktualnie realizowane projekty

Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej w Sopocie

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 1 498 365,96 PLN

Wkład funduszy europejskich: 1 248 638,30 PLN

Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej w Sopocie - kontynuacja

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 2 761 586,21 PLN

Wkład funduszy europejskich: 2 623 506,90 PLN

 • cytat-01.png
 • cytat-02.png
 • cytat-03.png
 • cytat-04.png