Koło Gdańskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta nr KRS 0000106330

Pomagajmy mądrze

Tak często osoby potrzebujące proszą nas o wsparcie. Czasami zwracają się one do nas bezpośrednio, kiedy indziej o pomoc w ich imieniu proszą rozmaite organizacje. Często zastanawiamy się, czy rzeczywiście powinniśmy odpowiedzieć na apel. Nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście jest to ktoś, komu nasza pomoc jest potrzebna i czy otrzymany datek przeznaczy na zaspokojenie właściwych potrzeb. Wspieranie osób bliskich rodziny, przyjaciół i sąsiadów wydaje się być naturalne, jednak gdy zwraca się do nas ktoś obcy, mamy wątpliwości. Pojawiają się pytania: Czy powinienem pomóc? A jeżeli tak to komu? Czy moja pomoc okaże się skuteczna? A co jeśli ktoś nie chce mnie oszukać? W takim wypadku najlepiej wspomóc organizację, która zajmuje się udzielaniem wsparcia innym.

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzone zostały automatyczne rozliczenia za 2018 rok dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.


W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci). Na podstawie zeznań z poprzedniego roku, skarbówka wypełni również z automatu informację o tym, jakiej organizacji podatnik przekazuje swój 1% podatku.


Automatycznie sporządzona deklaracja w formie elektronicznej zostanie udostępniona każdej osobie w dniu 15 lutego. O sporządzeniu takiej deklaracji zostaniemy poinformowani mailowo lub sms-em. Naszego rocznego PIT-a wypełnionego przez skarbówkę będziemy mogli zweryfikować na Portalu Podatkowym pod tym adresem.


https://www.podatki.gov.pl/


Po zapoznaniu się pod wskazanym adresem z treścią wypełnionej już deklaracji, będziemy mogli wykonać jedno z trzech możliwych działań:


- zaakceptować rozliczenie bez wprowadzania zmian,
- zmodyfikować dokument (np. zmieniając niektóre dane o przychodach, kosztach czy ulgach, do których skarbówka nie miała dostępu,
- odrzucić rozliczenie i rozliczyć się samodzielnie.


Osoby, które w latach poprzednich zadeklarowały odprowadzanie 1% na rzecz Koła Gdańskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta KRS nr 0000106330 nie muszą wykonywać żadnych operacji, aby 1% w dalszym ciągu odprowadzany był na naszą rzecz. Osoby, które w ogóle nie odprowadzały 1% lub wskazywały inną organizację pożytku publicznego a chcą, by 1% odprowadzany był na naszą rzecz mogą wchodząc na wskazany wyżej adres internetowy złożyć w automatycznej deklaracji odpowiednią zmianę.


Automatyczne rozliczenie będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia. W przypadku, gdy do tego dnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, skarbówka automatycznie zatwierdzi przygotowane wcześniej zeznanie i nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności.


Wprowadzenie nowego systemu nie oznacza jednak, że stracimy możliwość dokonania rocznego rozliczenia na dotychczasowych zasadach; nadal możemy wypełnić PIT-a samodzielnie. Jeżeli zdecydujemy się na takie samodzielne rozliczenie do dnia 30 kwietnia, nasz automatyczny PIT przygotowany przez ministerstwo zostanie anulowany i nie będzie brany pod uwagę.

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-03.png
  • cytat-04.png