Projekty to innymi słowy wyjątkowe i nietypowe zadania, które Towarzystwo realizuje, często  poza swoimi schroniskami i ośrodkami. Projekt może być małym, jedno dniowym wydarzeniem, adresowanym do niewielkiej liczby osób, jak również dużą, cykliczną inicjatywą, adresowaną do rzeszy odbiorców.
Nasze Koło już od kilkunastu lat specjalizuje się w tego typu zadaniach, kierowanych zarówno dla bezdomnych, jak i innych potrzebujących. Podczas realizowania projektów posiłkujemy się między innymi: wsparciem grona licznych specjalistów, lecz również wolontariuszy, współpracą z innymi organizacjami i instytucjami, dotacjami samorządowymi, prywatnymi darowiznami oraz funduszami Unii Europejskiej.

  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png
  • cytat-01.png