Szacowanie wartości zamówienia
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa bufetowa przygotowania i wydania na miejscu posiłków obiadowych dla grupy 10 osób w przez 5 dni roboczych w tygodniu w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Sopocie – kontynuacja” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w terminie 01.12.2018 – 31.06.2023. Szacunkowa liczba posiłków w miesiącu 200.
Informacje dodatkowe:
1.    Poszukujemy firmy gastronomicznej (bufet, bar, restauracja, stołówka itp.), zlokalizowanej w centrum Sopotu (Dworzec Główny PKP) lub niewielkiej odległości od centrum Sopotu (ulica Monciak i okolice), świadczącej usługi w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków dla grup zorganizowanych, która jest w stanie przygotować i wydać gorący posiłek (obiad) dla grupy około 10 osób dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni świątecznych i umożliwić jego spożycie w godzinach 13.00 - 16.00 w swoim lokalu.

2.    Posiłek dla 1 osoby będzie składał się:
Danie - mięso lub jego porcja + ziemniaki, kasza lub ryż + surówka
Ustala się obowiązującą minimalną gramaturę posiłków:
ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza) - 350 gram,
mięso lub jego porcja - 120 gram
surówka - 200 gram

Dwa raz w tygodniu zamiennikami dań mięsnych mogą być dania jarskie np.: pierogi, naleśniki, krokiety lub danie z makaronem/ryżem o minimalnej gramaturze - 500 gram

3.    Zamawiający nie dopuszcza, aby w przypadku realizacji usług wystąpiła powtarzalność tego samego obiadu w przeciągu jednego tygodnia.
 
4.    Posiłki przygotowywane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

5.    Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

6.    Przygotowanie i podawanie gorących posiłków powinno być wykonywane przez kadrę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe oraz w oparciu o bazę kuchenną do sporządzania i serwowania posiłków. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób oraz serwowanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenie finansowe odbywać się będzie na podstawie faktycznie spożytych posiłków i ceny brutto posiłku. Z tytułu wykorzystania mniejszej liczby obiadów, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia
Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 07.12.2018

Osoba do kontaktu Aleksandra Maj tel. 512 894 161

Formularz szacowania wartości zamówienia:
Cena jednego posiłku brutto………………………………………………………………………………………………………………
w tym stawka VAT: .....................................................cena netto: ..........................................................
Odległość miejsca wydawania posiłków (mierzona w kilometrach) od Dworca Głównego PKP w Sopocie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png