Szacowanie wartości zamówienia
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu dań gotowych i dostarczenia zakupów do Centrum Integracji Społecznej w Sopocie dla grupy 10 osób w miesiącu w ramach Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Sopocie - kontynuacja” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w terminie 01.12.2018 – 31.06.2023. Szacunkowa liczba dań gotowych w miesiącu około 200 sztuk.
Informacje dodatkowe:
1.    Poszukujemy firmy świadczącej usługi w zakresie zakupu i dostarczenia gotowych dań obiadowych z terminem przydatności do spożycia min. 6 miesięcy dla grupy około 10 osób. Liczba dań w skali miesiąca wynosi około 200 szt.

2.    Dania gotowe (półprodukt garmażeryjny) będą stanowiły np. dania w słoiku typu fasolka, flaki, gulasz, gołąbki, leczo, klopsiki, pulpety itp., zupy pakowane hermetycznie np. pomidorowa, żurek, krupnik, barszcz ukraiński, grochówka itp.
Realizując zamówienie Wykonawca dostarczy zróżnicowany wybór dań gotowych w każdej dostawie. Nie może mieć miejsca taka sytuacja, że dostawa będzie obejmować tylko jeden rodzaj dań gotowych np. gulasz (chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej).
Zamawiający oczekuje, że każda dostawa będzie konsultowana z Zamawiającym ze względu na rodzaj dostarczonych dań gotowych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza, aby w przypadku realizacji usług wystąpiły produkty z krótkim okresem przydatności do spożycia (min. 6 miesięcy od daty dostarczenia).
 
4.    Zamówione dania gotowe powinny być dostarczane do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Sopocie (Młyńska 11) co najmniej 2 razy w miesiącu – w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca w godzinach 7-15 w dni robocze, chyba że Zamawiający ustali inaczej.

5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionych dań gotowych zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenie finansowe odbywać się będzie na podstawie dostarczonych dań gotowych i ceny brutto zamówionych wcześniej przez pracownika Centrum Integracji Społecznej w Sopocie. Z tytułu wykorzystania mniejszej liczby zamówionych dań gotowych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia
Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 7.12.2018 do godziny 15.

Osoba do kontaktu Aleksandra Maj tel. 512 894 161

Formularz szacowania wartości zamówienia:
Cena jednego dania gotowego (z transportem)
brutto………………………………………………………………………………………………………………
w tym stawka VAT: .....................................................cena netto: ..........................................................
Kwota miesięczna dla 200 sztuk (z transportem)
Brutto………………………….
w tym stawka VAT: .....................................................cena netto: ..........................................................

  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png
  • cytat-02.png