W związku z realizacją Projektu pt. „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie poszukuje wykonawcy usługi zgodnie z poniższą specyfikacją. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującymi linkami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135993

  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png