Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.


 
                Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zindywidualizowanych usług marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS), posiadających siedzibę na terenie wsparcia OWES Dobra Robota subregion Metropolitalny,  w terminie do 31 grudnia 2019 r. w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem usługi jest przygotowanie pakietu marketingowego, który wpłynie na promocję podmiotu ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społecznego.


               Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

                    DOKUMENT SZACOWANIA

                   Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia:
Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 02.07.2018.

Osoby do kontaktu:
Anna Adamczyk: (58) 343 28 37
Paulina Sieradzan: (58) 343 28 37

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png