Szacowanie wartości zamówienia – usługa audytu w spółdzielniach socjalnych.


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu finansowego uzupełnionego o elementy audytu operacyjnego w spółdzielniach socjalnych wskazanych przez Zamawiającego oraz sporządzenie opinii i raportu wraz z rekomendacjami. Podmioty objęte audytem prowadzą działalność i mają siedzibę na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tj. Gdańska, Gdyni, Sopotu, powiatów: gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego, kartuskiego, wejherowskiego, puckiego.
Celem przeprowadzenia audytu jest wzmocnienie spółdzielni socjalnych w zakresie sprawnego funkcjonowania, a w efekcie możliwości poddania się procesowi lustracji na podstawie ustawy z dn. 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 z późn. zm.), którą w oparciu o art.
1 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych ( Dz.U. Nr 94, poz. 651) stosuje się do spółdzielni socjalnych.

Zakres audytu obejmuje w szczególności sprawdzenie czy spółdzielnia socjalna:
-  Działa legalnie tj. czy przestrzega przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał, regulaminów, organów statutowych i umów,
-    Nie naraża interesów osób trzecich, w tym Skarbu Państwa,
-    Jest zarządzana zgodnie ze statutem,
-    Rzetelnie i prawidłowo sporządza roczne sprawozdania finansowe,
-    Dba o interesy członków spółdzielni,
-    Celowo i gospodarnie zarządza majątkiem.


Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki realizacji usługi zostały przedstawione w dokumencie załączonym poniżej.

 DOKUMENT SZACOWANIA do pobrania tutaj
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.


Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia:


Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do dnia 14.06.2018.
Osoby do kontaktu:
Anna Adamczyk: (58) 343 28 37
Paulina Sieradzan: (58) 343 28 37

  • cytat-04.png
  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png