W związku z realizacją Projektu „W dobrym kierunku – podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 06 Integracja, 06.01 Aktywna Integracja, 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie poszukuje wykonawcy zgodnie z poniższą specyfikacją:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z psychodramy/improwizacji/sesji indywidualnych w okresie od 15.11.2017 r. do 30.06.2023 r. dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach projektu „W dobrym kierunku - – Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej” w zakresie 16 godzin/miesiąc. Zamawiający wyłoni Wykonawcę, po upływie określonego terminu składania oferty. Ze zwycięzcą przetargu zostanie zawarta umowa na świadczenie usług będących przedmiotem zapytania.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1066535

  • cytat-03.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png