W związku z realizacją Projektów pn. „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku” oraz „GPS Gotowość Praca Samodzielność” a także „W dobrym kierunku – podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej” współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 06 Integracja, 06.01 Aktywna Integracja, 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie poszukuje wykonawcy usługi zgodnie z poniższą specyfikacją. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującymi linkami:

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1061177

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1061180

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1061185

 

 

  • cytat-01.png
  • cytat-03.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png