Asystent wsparcia uczestników projektu

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

1.    Towarzyszenie i wspieranie uczestników projektu w powrocie/wejściu na rynek pracy, odzyskiwaniu samodzielności życiowej lub poprawie jakości życia  (w oparciu o diagnozę i indywidualny plan).

2.    Towarzyszenie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, motywowanie i dopingowanie do podejmowania działań mających na celu poprawę̨ i zmianę̨ sytuacji życiowej.

3.    Monitorowanie postępów  w realizacji przez uczestników projektu ścieżki reintegracji oraz monitorowanie zatrudnienia.

4.    Współpraca ze specjalistą ds. wsparcia, animatorem oraz innymi osobami pracującymi przy realizacji projektu.

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji ze specjalistą ds. wsparcia i animatorem społecznym;
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin, we współpracy z animatorem społeczności lokalnej,
 5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, we współpracy z doradcą zawodowym
 7. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 9. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny;

 

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/KOMPETENCJE

 

1.    Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe.

2.    Preferowane doświadczenie w działaniach/projektach społecznych lub aktywizujących/wolontariacie.

3.    Znajomość lokalnego środowiska.

4.    Łatwość nawiązywania kontaktów.

5.    Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.

6.    Kreatywność.

7.    Biegła obsługa komputera.

 

 Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych” prosimy składać do dnia 28.09.2017 r. na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 58 343 28 37

 • cytat-04.png
 • cytat-02.png
 • cytat-01.png
 • cytat-03.png