Dom Wspólnotowy św. Brata Alberta

ul. Lotników 86,
Gdynia

tel. 516 902 242

 

FUNKCJONOWANIE DOMU WSPÓLNOTOWEGO

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie w dniu 14 maja 2004r. otrzymało od Gminy Miasta Gdyni reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni umową użyczenia budynek, mieszczący się w Gdyni przy ulicy Lotników 86.

Budynek w dniu przejęcia znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, z brakiem energii, wody i gazu. Budynek został całkowicie wyremontowany, aktualnie nadaje się do zamieszkania tzn. został w pełni zaopatrzony w niezbędny sprzęt.

Dnia 01.05.2008 roku odbyło się otwarcie przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie Domu Wspólnotowego w/w budynku przy ul. Lotników 86 w Gdyni.

Dom funkcjonuje na zasadzie mieszkań treningowych.Dom Wspólnotowy przeznaczony został dla 9 osób wyznaczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Miejsca udostępnione zostały dla osób zainteresowanych poprawą swojej sytuacji socjalno-bytowej i podejmujących ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym, a tym samym dążących do usamodzielnienia się.

Beneficjenci dostali do dyspozycji 5 pokoi (1, 2 osoby w pokoju) z całkowitym wyposażeniem meblowym. W Domu do użytku została udostępniona wspólna kuchnia z wyposażeniem w sprzęt gospodarstwa domowego oraz łazienka z wc i prysznicami.

Osoby, które zamieszkają w Domu będą samodzielnie z własnych dochodów przygotowywać sobie posiłki.

Mieszkanie w Domu Wspólnotowym ułatwi beneficjentom nabywanie umiejętności życia społecznego i zawodowego.

Monitoring nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu Wspólnotowego będzie sprawował koordynator oraz pracownik socjalny wizytujący dwa razy w tygodniu. Zadaniem pracownika socjalnego będzie monitorowanie postępów czynionych przez klientów, prowadzenie pracy socjalnej, doradztwo, oraz ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Michał

Początki 2004 r.
początki 2004 r.

  • cytat-02.png
  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png