Innowacyjny projekt partnerski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańsk, Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Powiatowego Urzędu Pracy, realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, kierowany do osób wobec których orzeczono i zrealizowano wyroki eksmisyjne.

Nasza placówka niesie kompleksową pomoc osobom zagrożonym eksmisją i eksmitowanym. W pracy z klientami koncentrujemy się na rozpoznawaniu zasobów i poszukiwaniu rozwiązań. Idea taka wywodzi się z modelu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu – BSFT.

Dane kontaktowe:

ul. Wyzwolenia 48,
80-537 Gdańsk

tel.: 519-192-680

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mniej więcej cztery lata temu pojawiła się idea utworzenia placówki, która w kompleksowy sposób zajęłaby się pomocą osobom zagrożonym eksmisją i eksmitowanym. Idea ta ewoluowała, ulegała zmianom aż do dnia 04.10.2010, w którym ogłoszono konkurs na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. Wówczas zawiązał się pierwszy zespół CTUS w składzie – Anna Czerniewska, Anna Gromelska, Katarzyna Niewińska. Zostały zaproszone do współpracy przez Mariusza Wilka którego zadaniem było koordynowanie zadania. W trakcie realizacji zadania był on uzupełniany przez inne osoby – pojawił się nowy asystent – Agata Szymańska, oraz opiekunowie Piotr Jurczyk, Marek Mykita, Robert Sychowski, Krzysztof Wójcik.

Kilka tygodni intensywnej pracy nad koncepcją ośrodka, zasadami pracy, organizacją i logistyką przedsięwzięcia zaowocowały złożeniem dokumentów konkursowych. Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Gdańska został rozstrzygnięty 04.11.2011 roku. Tym samym zadanie zostało powierzone Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dzięki temu doszło do podpisania umowy między Miastem Gdańsk - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie reprezentowanym przez p. Janinę Liedtke – Jaremę a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta reprezentowanego przez p. Wojciecha Bystrego i Waldemara Czecha. Umowa została podpisana w dniu 15.11.2010 roku i to jest formalna data rozpoczęcia działalności CTUS. Nie doszłoby jednak do niej gdyby nie wcześniejsza praca wielu osób związanych z TPBA i MOPR Gdańsk i gdyby nie wcześniejszy wkład i praca zespołu CTUS.

W 2017 roku nastąpiły zmiany kadrowe - kierownikiem CTUS została Anna Czerniewska - Kasprzyk. Od 2018 roku nowy zespół stanowią: asystenci CTUS: Agata Piasecka, Ewa Radomska i Katarzyna Szulerecka oraz opiekunowie: Piotr Jurczyk, Marek Mykita, Marcin Szafraniec i Zbigniew Szadkowski.

 

Tym co łączy nas w pracy z klientami to koncentrowanie się na rozpoznawaniu zasobów i poszukiwaniu rozwiązań. Idea taka wywodzi się z modelu terapii krótkoterminowej opartej na rozwiązaniu – BSFT.

 

Zespół:

Anna Czerniewska - Kasprzyk - w CTUS pełni rolę kierownika. Psycholog, mediator rodzinny, edukator szkoły dla rodziców, praktyk Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT).

Agata Piasecka - w CTUS jest asystentem. Pedagog resocjalizacji. Obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego na Specjalistę Terapii Uzależnień. Ponadto pracuje jako partyworker. 

Ewa Radomska - w CTUS jest asystentem. Psycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej. Posiada certyfikat Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia. 

Katarzyna Szulerecka - w CTUS jest asystentem. Psycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu, psycholog medycyny pracy.

Piotr Jurczyk - opiekun, w CTUS zajmuje się dbaniem o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców

Marek Mykita - opiekun, w CTUS zajmuje się dbaniem o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców

Marcin Szafraniec - opiekun, w CTUS zajmuje się dbaniem o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców

Zbigniew Szadkowski - opiekun, w CTUS zajmuje się dbaniem o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców.

 

W latach 2010-2013 realizowaliśmy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, projekt „Systematycznie do Celu” podprojekt BO4. Kierowany był do osób zagrożonych eksmisją, lub z wyrokami eksmisyjnymi. Przez okres trwania projektu asystenci prowadzili z Beneficjentami treningi umiejętności społecznych (zarówno indywidualne jak i grupowe). Podstawowymi narzędziami pracy była asystentura oraz grupowe treningi umiejętności społecznych, trening budżetowy i inne. W projekcie przez cały okres jego trwania wzięło udział 223 osoby.

Przez kilka lat trwania projektu udało nam się skutecznie wypracować narzędzia pozwalające na udzielenie kompleksowej pomocy osobom zagrożonym eksmisjami.


                             

  • cytat-04.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png