Centrum Integracji Społecznej
ul. Energetyków 13 A
81-184 Gdynia

tel: 515 760 789
tel: 58 573 33 78

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 O CIS
Centrum Integracji Społecznej jest jednostką utworzoną przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, zajmującą się aktywizacją zawodową oraz społeczną, powołaną do działania decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/2016 o nadaniu statusu CIS w Gdyni od dnia 01.12.2016 roku na okres 5 lat. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdyni reguluje ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku.

GŁÓWNE DZIAŁANIA CIS
-    Wsparcie w nabyciu umiejętności zawodowych poprzez przyuczenie do zawodu
-    Wsparcie w przekwalifikowaniu i/lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych
-    Wsparcie w nabyciu umiejętności  pozwalających na pełnienie ról społecznych
-    Wsparcie w nabyciu umiejętności interpersonalnych i społecznych
-    Wsparcie w rozwoju osobistym

OFERTA CIS
- warsztaty zawodowe:
          -    ogrodniczo - porządkowy z elementami prac remontowych,
          -    usługowy (sprzedawca, pracownik ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne, opiekun osób starszych, listonosz, telemarketer)
          -    przemysłowo – produkcyjny (przemysł stoczniowy, produkcja, przetwórstwo rybne)
- szkolenia zawodowe
- warsztaty tematyczne z zakresu mi.in. umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności gospodarowania własnym budżetem czy umiejętności poruszania się po rynku pracy
- wsparcie  specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, job coacha
- zajęcia edukacyjne m.in. zajęcia językowe, zajęcia komputerowe
- wydarzenia sportowo – kulturalne
- świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
- ubezpieczenie NNW
- jeden ciepły posiłek dziennie
- bilety ZKM

PROFILE UCZESTNIKÓW CIS
-    osoby bezdomne
-    osoby uzależnione od alkoholu
-    osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
-    osoby z doświadczeniem choroby psychicznej
-    osoby bezrobotne pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ostatnich 2 latach
-    osoby zwalniane z zakładów karnych
-    uchodźcy
-    osoby z niepełnosprawnością
 
OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UCZESTNIKAMI CIS, to osoby które mają prawo do:
-    zasiłku dla bezrobotnych
-    zasiłku przedemerytalnego
-    świadczenia przedemerytalnego
-    renty strukturalnej
-    renty z tytułu niezdolności do pracy
-    emerytury

  • cytat-04.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png