Projekt „Poznać i zrozumieć”

Projekt „Poznać i zrozumieć” jest realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie w partnerstwie z Fundacją

  • cytat-03.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png