Dnia 7 września 2018roku,  w Europejskim Centrum Solidarności odbedzie się konferencja z okazji 10-lecia Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku.

 

PROGRAM KONFERENCJI
9:00 - 10:00
Rejestracja Uczestników konferencji
10:00 - 10:30
Uroczyste otwarcie konferencji przez Prezesa TPBA,
Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego
oraz przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10:30 - 11:00
10 lat Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku
- Dyrektor CIS Justyna Rozbicka- Stanisławska
11:00 - 11:15
Przemówienie Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Piotra Kowalczuka
pt. “Gdańska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.”
11:15 - 11:45
Wykład dr. Pawła Wiśniewskiego, pt. “Wyzwania dla zatrudnienia
socjalnego w Polsce.”
11:45 - 12:30
Wręczenie nagród oraz podziękowań
12:30 - 13:40
Przerwa kawowa
13:40 - 14:00
Część artystyczna
14:00 - 15:00
Lunch

  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png