Centa Integracji Społecznej w Gdańsku i w Sopocie utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie w dniach 28 i 29 października 2014r. wzięły udział w IV ogólnopolskim Zjeździe Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w Kluczach.


W trakcie spotkania zaprezentowane zostały Centra i Kluby Integracji Społecznej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego funkcjonujące na południu Polski.
Przedstawiono i przegłosowano sprawozdanie z działalności Rady programowej III kadencji 2013/2014.
Przyjęto nowych członków Konwentu. Obecnie liczba jednostek wynosi 111.

Ponadto zostały przeprowadzone zmiany w Regulaminie i przeprowadzono wybory do IV kadencji Rady Programowej Konwentu CIS/KIS.

IV Zjazd Konwentu CIS/KIS dokonał wyboru nowej Rady Programowej w następującym składzie:

  1. Pani Ewa Żmuda, Przewodnicząca Rady, CIS Wrocław,
  2. Pani Justyna Rozbicka-Stanisławska, CIS Gdańsk,
  3. Pan Łukasz Wójcicki, Wiceprzewodniczący Rady, CIS Łobez
  4. Pan Witold Ekielski, CIS Wieprz,
  5. Pan Ryszard Kamionka, KIS OPS Klucze.

Nowej Radzie Programowej gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

  • cytat-02.png
  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png