Z przyjemnością pragniemy ogłosić start nowego projektu pod tytułem "TPBA 2024", finansowanego z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (tzw. PROO).


Projekt jest wielowymiarowy i będziemy na bieżąco informować o wszelkich działaniach, zaplanowanych na najbliższe 2 lata. Pierwszym zadaniem, które startuje już w przyszłym tygodniu, jest Mobliny Zespół Psychiatryczny.
To pierwsza tego typu inicjatywa w naszym mieście, zakładająca pomoc psychiatryczną dla osób bezdomnych, świadczoną mobilnie na terenie całego Gdańska. Nasi psychiatrzy odwiedzać będą schroniska, noclegownie i inne ośrodki dla osób bezdomnych, a także wspólnie ze streetworkerami patrolować ulice i miejsca niemieszkalne na terenie Gdańska, by dotrzeć z pomocą do wszystkich najbardziej potrzebujących.
Zaczynamy 12 grudnia na Gdańskiej Oruni!

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają naszą inicjatywę, przede wszystkim zaś Narodowemu Instytutowi Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które prowadzą fundusze PROO.

Wkrótce kolejne informacje!

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png