Inauguracja Centrum Integracji Społecznej w Gdyni

27 lutego 2017 roku odbyła się oficjalna inauguracja naszego nowego Centrum Integracji Społecznej w Gdyni.

Liczni goście, przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych i pracodawcy, którzy tego dnia przybyli do Laboratorium Innowacji Społecznych mogli dowiedzieć się o wdrażanym projekcie „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdyni”, w ramach którego uruchamiany jest CIS Gdynia. Głos zabrali wiceprezydent Miasta Gdynia Michał Guć, Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie - Wojciech Bystry oraz Justyna Rozbicka-Stanisławska – członek Rady Zatrudnienia Socjalnego przy Ministerstwie oraz Przewodnicząca Pomorskiego Konwentu CIS KIS. Na koniec spotkania pracownicy nowopowstałego CIS-u opowiedzieli o konkretnych działaniach oraz filozofii swojej pracy.

  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png