Gdańskie Centrum Świadczeń w ramach projektu Dnia bez Długów zaprasza do siedziby przy ul. Powstańców Warszawskich 25, gdzie w dniu 17 listopada 2018 roku (sobota) dostępny będzie punkt konsultacyjno - doradczy.

 

W godzinach pd 9:00 do 13:00 przygotowani merytorycznie specjaliści Centrum będą informować osoby zainteresowane o możliwości uzyskania świadczeń na rzecz dzieci, dofinansowania do opłat za lokal i energię oraz udzielać informacji dłużnikom alimentacyjnym o zagrożeniach na skutek niepłacenia alimentów. 

Zapraszamy!

  • cytat-03.png
  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png