Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie w dniach od 14 do 20 sierpnia 2018 roku przeżyło nawiedzenie Obrazu Świętej Rodziny jako uczczenie Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa.

Obraz peregrynował placówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie takie jak schroniska, noclegownie, centra integracji społecznej, mieszkania prywatne członków stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnioną parafię.
 
Nawiedzenie spotkało się z zainteresowaniem członków i podopiecznych Towarzystwa. Peregrynacji towarzyszyły modlitwy zorganizowane, wspólne, jak i cicha kontemplacja.
Pobyt obrazu na ziemi gdańskiej pobudził kult Świętego Józefa Kaliskiego i Obrazu Świętej Rodziny z Sanktuarium Kaliskiego.

  • cytat-04.png
  • cytat-03.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png