Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Miasto Gdańsk uruchamiają nowatorski projekt, który ma na celu wdrożenie na terenie Gdańska aplikacji telefonicznej, wspierającej pracę streetworkerów.

Aplikacja ma umożliwić szybsze i skuteczniejsze wspieranie osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.
Towarzystwo Pomocy oraz Miasto Gdańsk we współpracy z Hiszpańską organizacją pozarządową Arrels Fundation z Barcelony, ma zamiar upowszechnić na terenie Gdańska darmową aplikację na smartfony, za pomocą której mieszkańcy miasta będą mogli w trybie natychmiastowym zgłaszać Towarzystwu informacje, na temat miejsc przebywania osób bezdomnych. Informacje zbierane przez tą aplikację będą przekazywane Streetworkerom Towarzystwa, którzy dzięki temu będą mogli o wiele szybciej docierać ze swą ofertą pomocową, do osób bezdomnych przebywających na ulicy.
Towarzystwo zaprosiło Gminę Gdańsk do włączenia się w akcję promocyjną na terenie miasta, aby przekonać jak największa liczbę gdańszczan do korzystania z aplikacji i zwiększyć szanse na sukces tego nowoczesnego narzędzia społecznego.
Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie tego typu, gdzie najnowocześniejsza technologia służy pomocy najuboższym. Oprócz Gdańska tego typu rozwiązanie mają tylko wybrane metropolie na zachodzie Europy, m.in. Barcelona. Aplikację udało się Towarzystwu pozyskać za darmo.
Jest dostępna bezpłatnie, w polskiej wersji jęztykowej, pod nazwą Arrels.
Poniżej aplikacja

Link do aplikacji
 
Animacja pokazująca jak korzystać z aplikacji

  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png