Dnia 21.03.2018 r. w Schronisku im. Św. Brata Alberta przy ul. Równa 14 w Gdańsku odbyło się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące

Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023. Dyskusję prowadzili Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:  Dyrektor P. Agnieszka Chomiuk, P. Robert Klimczak, P. Maciej Kochanowski,, P. Barbara Mejsner.
Nasi mieszkańcy chętnie uczestniczyli na spotkaniu i żywo brali udział w dyskusji dotyczącej projektu.
Grupą docelową projektu są osoby bezdomne. Progra zakłada podział osób  na osoby bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania, osoby z niezabezpieczonym mieszkaniem, nieodpowiednim zakwaterowaniem.
Osoby z kryzysem zamieszkania otrzymają wiele możliwości, które w rezultacie doprowadzić mają do wyjścia z bezdomności. Praca polegać będzie na zapobieganiu, interweniowaniu, usamodzielnianiu, doskonalenia systemu wsparcia.
Kolejne spotkanie odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Floriańskiej 3 w Gdańsku.

  • cytat-04.png
  • cytat-03.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png