Wydarzenie artystyczne - XV Biennale Bliźniemu Swemu…

XV Biennale Sztuki Bliźniemu swemu…2017/2018 przypada na szczególny okres, bowiem obecny rok jest czasem poświęconym naszemu patronowi – Bratu Albertowi.


Cykl wystaw, który inauguruje wernisaż w Narodowej Galerii Zachęta w Warszawie, zgromadził najwybitniejsze nazwiska polskiej sztuki. W trakcie tej ekspozycji będzie można podziwiać malarstwo, grafikę, fotografie i rzeźby  artystów współczesnych, a także już nieżyjących, których prace przekazali ich bliscy.
Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta zostało zarejestrowane w grudniu 1981 roku we Wrocławiu. Od tego czasu rozszerzyło swoją działalność na cały obszar Polski. Praca prowadzona jest w 65 kołach terenowych. Codzienną opieką objętych jest ponad 4000 podopiecznych. Działania Towarzystwa nie ograniczają się jedynie do pomocy bezdomnym, podopiecznymi organizacji są również ludzie starsi, ubodzy, dzieci, osoby, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Tak szeroko zakrojone dzieło pomocy wymaga stałego i niestrudzonego pozyskiwania środków na najbardziej niezbędne codzienne potrzeby: żywność, odzież, środki czystości, pomoce szkolne dla dzieci, bieżące naprawy i utrzymanie schronisk i domów opieki. W dziele tym wspiera Towarzystwo powołana m. in. w tym celu Fundacja Bliźniemu Swemu... Jednym ze sposobów gromadzenia funduszy na potrzeby podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta jest odbywający się co dwa lata cykl wystaw prac najwybitniejszych polskich artystów – malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii. Ekspozycja, której wernisaż zawsze ma miejsce w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, prezentowana jest następnie w prestiżowych galeriach we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku                          i Rzeszowie, gdzie na zakończenie odbywa się wielka aukcja prac. Dochód z niej przeznaczany jest na chleb i dach nad głową podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta.
Cele tego przedsięwzięcia to nie tylko zgromadzenie środków finansowych, ale również promocja idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez kulturę wysoką. Polscy artyści od wielu lat angażują się na dużą skalę w tę działalność, dotyczy to zarówno najwybitniejszych przedstawicieli świata sztuki, jak też młodych artystów u progu sławy. Biennale jest zarazem doskonałą formą promocji sztuki polskiej i formą zaprezentowania szerokiej publiczności przekroju twórczości ponad dwustu wybitnych artystów i ich dzieł w całej różnorodności technik, stylów i form.
Od wielu lat jak i obecnie naszymi darczyńcami są tacy twórcy (lub ich rodziny czy spadkobiercy przekazujący prace)  jak np. Magdalena Abakanowicz, Zdzisław Beksiński, Helena Jan Cybis, Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Stanisław, Piotr i Jan Młodożeniec, Franciszek i Antoni Starowieyski, Stefan Gierowski, Natalia Lach-Lachowicz, Jerzy Duda – Gracz, Ryszard Horowitz, Józef Wilkoń, Rafał Olbiński, Tomasz Sętowski, Hanna Bakuła i wielu innych. Adam Chmielowski, późniejszy św. Brat Albert był w młodości malarzem i jest patronem tego środowiska.
 Tegoroczna edycja biennale zgromadziła blisko 200 dzieł. Miłośnicy sztuki, kolekcjonerzy, a także osoby, które obcują ze sztuką sporadycznie z pewnością odnajdą na wystawie Bliźniemu Swemu obiekty, które spodobają im się, wzruszą lub które zapragną mieć w swoich zbiorach.
Inauguracyjne otwarcie wystaw Bliźniemu swemu… z udziałem artystów odbędzie się w warszawskiej Galerii „Zachęta” w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godzinie 18:30.

Wystawy będzie można oglądać:
1.    Warszawa – Narodowa Galeria Zachęta
23 listopada 2017 – 03 grudnia 2017

2.    Wrocław – Muzeum Miejskie Wrocławia
08 grudnia 2017 – 07 stycznia 2018

3.    Gdańsk – Muzeum Miasta Gdańsk-Ratusz
11 stycznia 2018 – 11 lutego 2018

4.    Katowice – Galeria Sztuki Współczesnej BWA
31 stycznia 2018 – 11 lutego 2018

5.    Rzeszów – Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego
12 lutego 2018 – 03 marca 2018

Aukcja Bliźniemu Swemu…
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego
04 marca 2018 r godz. 10:00 (niedziela)


Więcej informacji na stronie www.blizniemuswemu.pl

  • cytat-03.png
  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png