17-19,05,2017 w Gdańsku, odbywa się spotkanie Kierowników Schronisk i placówek Towarzystwa.

Spotkania zawsze są okazją do lepszego poznania się, wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania spraw ważnych dla Towarzystwa. Zagadnienia, które są omawiane w tym roku podczas spotkania to:

1. Zmiany w Ustawie o pomocy społecznej oraz wejście w życie Rozporządzenia o standardach.

2. Dyskusja nad formami pomocy osobom bezdomnym.

W dniach 18-19 maja wszyscy uczestnicy Spotkania Kierowników biorą udział w

Konferencji FEANTSA 2017 Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu.

Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk

Jest to coroczna Konferencja FEANTSA (Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi) w związku z Rokiem św. Brata Alberta organizowana w Polsce.

 

  • cytat-02.png
  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png