Prezydent wręczył  - 9 grudnia - Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

NAGRODA SPECJALNA: Brat Jerzy Adam Marszałkowicz
W uznaniu wybitnych zasług i dokonań obejmujących swym wymiarem więcej niż jedną kategorię Prezydent RP zdecydował o przyznaniu dodatkowej Nagrody Specjalnej jednemu z nominowanych.Sentymentalnie związany z Zagłobicami pod Tarnowem, gdzie jako przedostatnie z siedmiorga dzieci Adama i Zofii z domu Turnau przyszedł na świat 19 stycznia 1931 roku. Pochodzi z ziemiańskiej, patriotycznej rodziny, która ukształtowała mu sposób myślenia o bliźnim.

2 listopada 1981 roku udało się zarejestrować Towarzystwo Pomocy Bezdomnym im. Adama Chmielowskiego, jako katolicką organizację dobroczynną. Na nadanie jej imienia Brata Alberta początkowo władze komunistyczne nie chciały udzielić pozwolenia.

Za zgodą ks. Kard. Henryka Gulbinowicza Brat Jerzy zamieszkał z bezdomnymi w pierwszym utworzonym we Wrocławiu schronisku. W 1988 roku został kierownikiem nowego schroniska w Bielicach pod Opolem, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego dzieląc pokój z bezdomnymi.

  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png