Po trzynastu latach od wejścia w życie przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. powołano pierwszą Radę Zatrudnienia Socjalnego. Jej pierwsza kadencja będzie trwała trzy lata od 2016 do 2019 roku.


Uroczyste pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego odbyło się 26 października w Białobrzegach. W posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która wręczyła Akty Powołania czternastu członkom Rady oraz podziękowała za chęć uczestnictwa w pracach Rady. – Posiadacie Państwo wiedzę praktyczną oraz teoretyczną na temat prawidłowego funkcjonowania jednostek reintegracji zawodowej i społecznej. Wierzę, że zaowocuje to dobrą współpracą i wypracowaniem skutecznych rozwiązań – powiedziała Elżbieta Bojanowska.

Prace Rady, będą polegały między innymi na opiniowaniu projektów aktów prawnych, inicjowaniu zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego czy przygotowywania ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego.

Rada działa przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego reprezentują wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe.

Wśród czternastu osób członków Rady – jedna reprezentuje podmioty zatrudnienia socjalnego z województwa pomorskiego: Justyna Rozbicka – Stanisławska – CIS w Gdańsku.

Tuż po posiedzeniu Rady rozpoczęła się Konferencji Członków Regionalnych Platform Współpracy oraz Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej podczas której była możliwość, aby przedstawić działalność Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

  • cytat-04.png
  • cytat-02.png
  • cytat-03.png
  • cytat-01.png