Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła prośbę z Polski, by ogłosić św. Brata Alberta Chmielowskiego patronem pracowników pomocy społecznej.

Już w najbliższy weekend 29 i 30 sierpnia zapraszamy do Strefy Społecznej, w której wspólnie będziemy się bawić z okazji Święta Wolności i Demokracji w Gdańsku. To ważne wydarzenie uświetnią wraz z nami znani i lubiani mistrzowie sportów, których otwarte serca i wielka chęć niesienia pomocy zaowocowały współpracą w projekcie Budujemy Ważny Dom, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest Gdańskie Koło Towarzystwa.

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Towarzystwo Pomocy im św Brata Alberta Koło Gdańskie otrzymało środki finansowe w wysokości 10 000 złotych na zakup środków ochrony osobistej.

W tym roku pracownia rękodzielnicza CIS Gdańsk przygotowała się do obchodów Międzynarodowego Tygodnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

W dobie zagrożenia epidemiologicznego nie zapominajmy o ubogich i bezdomnych, którzy są wyjątkowo narażeni na zagrożenia wynikające z pandemii.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ PO-TRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2019

Z przyjemnością pragniemy ogłosić start nowego projektu pod tytułem "TPBA 2024", finansowanego z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (tzw. PROO).

„Nikt nie powinien spać na ulicy – kompleksowa kampania uwrażliwiająca na problemy osób bezdomnych w krajach grupy wyszehradzkiej”,

Podobnie jak przed rokiem i jak przed dwoma laty, zostaliśmy obdarowani przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png
  • cytat-04.png