Projekt realizowany w ramach zadania publicznego Rewitalizacja społeczna Dolnego Wrzeszcza ze środków Gminy

Miasta Gdańsk.Celem projektu jest rewitalizacja społeczna dzielnicy Dolny Wrzeszcz poprzez utworzenie miejsca na terenie

dzielnicy przy ulicy Waryńskiego 21 dla aktywności i integracji społeczności lokalnej.

Klub mieszkańca w dzielnicy Dolny Wrzeszcz jest miejscem spotkań mieszkańców, w którym mogą oni realizować

swoje zainteresowania i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo daje

możliwość naturalnego integrowania się osób wykluczonych ze społeczeństwem. Oferta klubu obejmuje różnorodne

aktywności w zakresie edukacji, sztuki, rekreacji prowadzone w ramach salonu edukacyjnego, kulturalnego,

dyskusji. Mieszkańcy mogą spędzić wolny czas korzystając z kącika prasowego, czytelnika czy internetowego.

Klub Mieszkańca znajduje się przy ulicy Waryńskiego 21 w Gdańsku Wrzeszczu.

 

 

Dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska

  • cytat-04.png
  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png