22 czerwca 2016 roku, w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się ogólnopolska konferencja „Bezdomność w Polsce – doświadczenia i perspektywy. 35 lat Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta”.

 

Konferencję uroczyście otworzył Zastępca Prezydenta Gdańska Pan Piotr Kowalczuk. Konferencja była okazją do wręczenia pierwszej nagrody Pomagacza Roku, ustanowionej przez Towarzystwo. Nagrodę otrzymał Podinspektor Zbigniew Kowalczyk.

Konferencja była podzielona na dwie części. W pierwszej prezentowano doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi w zakresie profilaktyki, interwencji i integracji. Uczestnicy mogli się dowiedzieć jak funkcjonuje gdański streetworking, noclegownia niskoprogowa czy Centra Integracji Społecznej. Nie zabrakło również doświadczeń z pracy metodą asystowania, działań edukacyjnych, czy wsparcia dla osób zagrożonych eksmisją.

Druga część konferencji to wyzwania dla sektora pomocowego. Zaproszeni goście mówili o deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, zrzeszania się organizacji, pomocy starszym i schorowanym, czy wsparcia imigrantów.

Podsumowania konferencji dokonał Prezes Zarządu Głównego Wojciech Bystry, prezentując 35 lat działań Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Konferencję zakończyła projekcja filmu „Mój Manhattan”, opowiadającego o życiu osób bezdomnych we Wrocławiu.

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png