Koło Gdańskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta nr KRS 0000106330

Pomagajmy mądrze

Tak często osoby potrzebujące proszą nas o wsparcie. Czasami zwracają się one do nas bezpośrednio, kiedy indziej o pomoc w ich imieniu proszą rozmaite organizacje. Często zastanawiamy się, czy rzeczywiście powinniśmy odpowiedzieć na apel. Nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście jest to ktoś, komu nasza pomoc jest potrzebna i czy otrzymany datek przeznaczy na zaspokojenie właściwych potrzeb. Wspieranie osób bliskich rodziny, przyjaciół i sąsiadów wydaje się być naturalne, jednak gdy zwraca się do nas ktoś obcy, mamy wątpliwości. Pojawiają się pytania: Czy powinienem pomóc? A jeżeli tak to komu? Czy moja pomoc okaże się skuteczna? A co jeśli ktoś nie chce mnie oszukać? W takim wypadku najlepiej wspomóc organizację, która zajmuje się udzielaniem wsparcia innym.

Nasza pomoc może mieć charakter rzeczowy lub finansowy. Od 1 stycznia 2004 r. chcąc udzielić pomocy możemy wykorzystać nie tylko pieniądze z naszej kieszeni, ale również zadysponować częścią podatku (1%), jaki płacimy od uzyskanego dochodu. Podatnicy mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku nie trzeba już osobiście wpłacać (przelewać) pieniędzy, następnie odliczać ich od podatku i oczekiwać na zwrot z urzędu podatkowego. Teraz wystarczy wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, której naczelnicy urzędów skarbowych przekazują kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

KROK PO KROKU

 

Kto może przekazać podatku organizacji pożytku publicznego?

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniową, 19% stawką podatku,
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

 

KROK 1 - należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać podatku

KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

 • można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie,
 • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień,
 • Podatnik nie może podzielić swojego na kilka organizacji.
 • Możliwość pomniejszenia podatku mają jedynie podatnicy opodatkowani!

źródło: www.pozytek.gov.pl

Bądź SAMORZĄDNY – Sam decyduj o Swoich podatkach!

 • cytat-03.png
 • cytat-01.png
 • cytat-02.png
 • cytat-04.png