OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w trybie zapytania ofertowego (tryb uproszczony)

 

realizację do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach Projektu pn.: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni” współ?nansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na: usługi zapewnienia posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdyni

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2. Formularz Oferty

3. Wzór umowy

 
Pozdrawiam,

Grażyna Truchanowicz

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
ul. Energetyków 13 A
81-184 Gdynia
tel. 786-965-784

  • cytat-04.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png