OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
w trybie zapytania ofertowego (tryb uproszczony)do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach Projektu  pn.: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”  współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-20120
na:
Dostawa fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem.

W wyniku postępowania wpłynęło 11 ofert.
Najwyższą liczbę punktów: 98  otrzymała firma Komputer 3000 Sp. z o.o.

Plik do pobrania

  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png
  • cytat-02.png