Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem.


UZASADNIENIE:
W odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. W związku z powyższym  postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.

Informacja o nierozstrzygnięciu PLIK PDF

  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png