OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w trybie zapytania ofertowego (tryb uproszczony)

 

 

do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach Projektu  pn.: Pracownia. System aktywizacji społecznej i zawodowej w Gdyni finansowanego ze środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020

na:

Dostawa fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem. 

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis zamówienia

Umowa

Wykaz dostaw

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-03.png
  • cytat-04.png