OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w trybie zapytania ofertowego (tryb uproszczony)

 

 

do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach Projektu  pn.: Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku współfinansowanych ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego

na:

Dostawa fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem. 

Dokumenty do pobrania:

formularz oferty Gdańsk

ogłoszenie o zamówieniu Gdańsk

opis zamówienia Gdańsk

umowa Gdańsk

wykaz dostaw Gdańsk

Rozstrzygnięcie Gdańsk

 

  • cytat-04.png
  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png