Pracownicy Agencji Pracy Beetsma sp. z o. o. podczas zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku przedstawili aktualną ofertę swojej firmy, a także szczegółowo wyjaśnili zasady

28.06.2016 r. odbyło się spotkanie pracowników Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie. Na spotkaniu poruszano wiele aspektów współpracy Placówek TPBA.
Asystenci CIS Gdańsk, CTUS, a także Asystenci Osób Bezdomnych opowiedzieli o swojej ścisłej współpracy, cyklicznych spotkaniach i korzyściach jakie z tego wynikają.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez CIS Sopot.

22 czerwca 2016 roku, w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się ogólnopolska konferencja „Bezdomność w Polsce – doświadczenia i perspektywy. 35 lat Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta”.

Włączamy się w obchody Światowego Dnia Uchodźcy w CIS Sopot. Zapraszamy w piątek 24 czerwca na ul. Młyńską. Kino Tolerancja, Spotkanie z Natalią Kovalyshyną i wspólne grillowanie.

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "PRZYSTAŃ" z przyjemnością informuje że, w tym roku Noclegownia Niskoprogowa mieszcząca się w Gdańsku przy ul. Mostowej 1A, zostanie uruchomiona dnia 01.08.2016 i będzie działać do końca roku.

Asystent to taka osoba, która towarzyszy naszym Uczestnikom w zmianach życiowych, które dokonują się podczas pobytu w Centrum Integracji Społecznej. Początki są zawsze trudne, dlatego Nasi Asystenci wraz z nowymi Uczestnikami Centrum wybrali się na wycieczkę, by tak rozpocząć wspólną (Re)integracje.

Wzruszający poniedziałek za nami!! Pół roku minęło naprawdę szybko. Grupa Uczestników zakończyła cykl zajęć CIS z wieloma osiągnięciami. Cała kadra życzy sukcesów i POWODZENIA! !!

Zgodnie z Uchwałą Nr 485/143/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 maja 2016 roku, Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-03.png