Do wszystkich Przyjaciół Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku :
Bardzo prosimy o oddawanie głosów w ważnej sprawie, prosimy o zagłosowanie na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie.

Po trzynastu latach od wejścia w życie przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. powołano pierwszą Radę Zatrudnienia Socjalnego. Jej pierwsza kadencja będzie trwała trzy lata od 2016 do 2019 roku.

        W związku z zaplanowaną na 18-19 maja 2017 roku konferencją FEANTSA w Gdańsku, zapraszamy do składania propozycji wystąpień warsztatowych.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w trybie zapytania ofertowego (tryb uproszczony)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Hej ho, Hej ho! Do pracy by się szło!”, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia usług Trenera Pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z realizacją projektu „Hej ho, Hej ho! Do pracy by się szło!”, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia usług Doradcy Zawodowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Hej ho, Hej ho! Do pracy by się szło!”, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia usług Psychologa.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta właśnie zainaugurowało nowy projekt, mający na celu aktywizację zawodową bezrobotnych.

Biennale Bliźniemu Swemu otwiera rok obchodów 35-lecia działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

  • cytat-02.png
  • cytat-03.png
  • cytat-04.png
  • cytat-01.png