Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest jednym z Partnerów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra

Robota.Dobra robota to inicjatywa, która ma na celu wspierać rozwój ekonomii społecznej.

Dobra robota to  przestrzeń do kreowania i rozwijania ekonomii społecznej w subregionach metropolitarnym
i nadwiślańskim (Trójmiasto, powiat gdański ziemski, nowodworski, malborski, tczewski, kwidzyński,

starogardzki, sztumski, pucki, wejherowski, kartuski).

Dobra robota to także zespół ludzi, którzy są po to, aby pomóc Ci założyć podmiot ekonomii społecznej oraz  

ukierunkować Twoją inicjatywę ekonomii społecznej tak, aby idea zmieniła się w realnie funkcjonującą firmę

społeczną (bez względu na to, czy będzie to spółdzielnia socjalna, organizacja pozarządowa, czy też spółka z

o.o. non profit). Zależy nam na tym – tak samo jak Tobie.

Dobra robota pomoże Twojemu podmiotowi ekonomii społecznej rozwinąć skrzydła i mamy ku temu odpowiednie

narzędzia m.in. opiekę animatora, szkolenia, doradztwo, a także bardzo ważne dla spółdzielni socjalnych –

dotacje. Oferta, którą mamy jest ukierunkowana indywidualnie do Twoich potrzeb.

Dobra robota to także miejsce, które promuje współpracę międzysektorową i dąży do rozwoju ekonomii społecznej

na poziomie lokalnym.

Dobra robota wspiera etykę w biznesie i przedsiębiorcze postawy w inicjatywach społecznych.

Dobra robota to działania, które pomagają uzyskać ludziom godność poprzez pracę, a przedsiębiorczości nadać

ludzką twarz.

 

  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png
  • cytat-02.png