Projekt realizowany od 2008 roku, do tej pory odbyły się cztery edycje projektu, współfinansowany z różnych źródeł między innymi  Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji

czy Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem jest wzmocnienie mechanizmów poradnictwa i rzecznictwa na rzecz osób bezdomnych.

Zadanie realizowane jest poprzez spotkania konsultacyjne oraz występowanie w imieniu osób bezdomnych przez profesjonalnie przygotowanego RZECZNIKA OSOBY BEZDOMNEJ, do którego mogą zgłaszać się osoby bezdomne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania problemu.
Projekt zwiększa szanse na integrację społeczną i zawodową osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wpływa na poprawę funkcjonowania osób bezdomnych w realiach społeczeństwa demokratycznego.

Inicjatywa uzyskała akceptację RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. Projekt otrzymał nagrodę specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zadania Rzeczników:
1. Udzielanie bezpośredniego wsparcia osobom z kręgu bezdomności potrzebującym pomocy
2. Udzielanie informacji i doradztwa osobom z kręgu bezdomności potrzebującym pomocy w ramach prowadzonych  konsultacji
3. Podejmowanie działań reprezentowania interesów, wypowiada
nia się w imieniu, bronienia praw indywidualnych osób z kręgu bezdomności potrzebujących tego typu pomocy
4. Wsparcie procesu monitorowania ustawodawstwa, zwłaszcza lokalnego z zakresu problematyki osób z kręgu bezdomności
5. Zachęcanie do podejmowania debat publicznych, animowanie oraz wspieranie procesu budowania partnerstw, koalicji, wpływanie na poprawę zasad współdziałania podmiotów polityki społecznej działających w obszarze bezdomności
6. Podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej
7. Podejmowanie współpracy z mediami w celu propagowania problematyki bezdomności i roli rzeczników w systemie wsparcia na rzecz osób z kręgu bezdomności.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i realizowany był w takich miejscowością jak np. Częstochowa, Dębica, Gdańsk, Wrocław, Jelenia Góra, Dębno, Kalisz, Mielec, Przemyśl, Świdnik, Sanok, Warszawa, Katowice, Puławy, Stalowa Wola, Kłodzko, Miechów, Tomaszów Mazowiecki, Łódź.

 

                       

  • cytat-03.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png
  • cytat-02.png